Get Adobe Flash player

GODZINY OTWARCIA
7.00 - 17.00

KONTAKT
504 129 423
biuro@przyjaciele.edu.pl

PROGRAM

Zajęcia dydaktyczne

Dziecięca Matematyka

Program zajęć matematycznych obejmuje kształtowanie podstawowych umiejętności pozwalających dzieciom sprawnie i swobodnie funkcjonować w świecie. Oto kilka elementów spotkań dotyczących przyswajania zdolności matematycznych przez dzieci:

 • orientacja w przestrzeni – dzieci uczą się rozumieć schemat własnego ciała
  i otoczenia (np. zabawy dotyczące mojej lewej i prawej strony, lewej i prawej strony kolegi, orientacji w otoczeniu względem różnych przedmiotów…)
 • wyczuwanie rytmów – dzieci uczą się koncentrować na regularnie występujących prawidłowościach (np. układanie wzorów, wyklaskiwanie, wystukiwanie rytmów…)
 • mierzenie długości – dzieci rozwijają rozumienie pomiaru długości ( np. co jest
 • większe – mniejsze ode mnie, pomiar długości klockiem, patykiem, sznurkiem, krokami…)
 • klasyfikacja do grup – dzieci uczą się tworzyć i nazywać zbiory z elementów
  (np. wspólne układanie kącika przyrodniczego/plastycznego)

Zajęcia są pomyślane w taki sposób, aby odbywały się zgodnie z porządkiem rozwojowym każdego dziecka.

Elementy Metoda Dobrego Startu

Korzystając z tej metody pragniemy usprawniać uwagę i koncentrację dzieci, ulepszać spostrzeganie, pamięć oraz wyobraźnię słuchową i wzrokową. Metoda Dobrego Startu udoskonali motorykę małą (czynności związane z użyciem palców i dłoni) oraz dużą (zręczność ruchową całego ciała) i koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową naszych podopiecznych. Dzieci podczas zajęć zapoznawane są z prostym wzorem
i piosenką, w rytm której wodzą paluszkiem po nowopoznanym wzorze, wyklejają go, piszą go węglem na kartce papieru, rysują palcem na tacy z kaszą, dłonią
w powietrzu, kredką, ołówkiem, flamastrem,… Zajęcia sprzyjają wielozmysłowemu przyswajaniu kolejnych wzorów i liter. Jest to sposób nauki, który przygotowuje dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

Metoda Paula E.Dennisona

Ćwiczenia oparte na tej metodzie noszą nazwę „gimnastyka mózgu”. Stymulują mózg poprzez prostą pracę z ciałem. Czerpiąc z metody P.E.Dennisona wykonujemy z dziećmi np. ruchy naprzemienne – dotykając lewym łokciem prawego kolana pobudzamy powierzchnię obu półkul mózgu, usprawniamy koordynację ruchową, co owocuje tworzeniem się nowych połączeń nerwowych, a w następstwie ułatwia późniejszą naukę czytania i pisania.

Nauka języka angielskiego

„Nauka przez zabawę” – zgodnie z motto naszej placówki chcemy, aby nasze dzieci przyswajały wiedzę w radosnej i wesołej aurze piosenek, zgadywanek i zabaw. Każde spotkanie z językiem angielskim ma na celu osłuchanie się dziecka z melodią języka. Dzieci poznają słowa poprzez doświadczenie, angażując się w śpiewanie i ruch w trakcie zabaw – skakanie, wskazywanie, gestykulację, tańczenie… Teatrzyki i bajki, w których nauczyciel korzysta między innymi z kukiełek, zabawek, farb, plansz z obrazkami, naklejek pozwalają dzieciom poznać język angielski na różne wielozmysłowe sposoby.

Zajęcia pobudzające twórczą wyobraźnię

Na spotkaniach z twórczej wyobraźni kreatywne zabawy będą dla dzieci okazją do fantazjowania, generowania pomysłów i doświadczania nowych sytuacji. Czeka na dzieci mnóstwo zadań: zabawa z cieniem, zabawa w rozpoznawanie dźwięków, tworzenie nowych przedmiotów z warzyw, guzików, muszelek, zapałek, zabawa w „co by było gdyby”, projektowanie miast i wsi, „brudne zajęcia” – malowanie dłońmi i stopami, zabawa z balonami, zgadywanka: „co to za smak” oraz wiele innych ciekawych propozycji…

Praca z emocjami w trakcie zabawy

W Centrum Rozwoju Dziecka dbamy przede wszystkim o rozwój emocjonalny naszych podopiecznych. Dajemy dzieciom okazję wyzbycia się wszelkich emocji, o których następnie rozmawiamy. Stwarzamy możliwości poznania i nazwania własnych uczuć, rozpoznawania uczuć innych, odczytywania sygnałów niewerbalnych. Dzieci wczuwają się przez zabawę w różne role, przyjmują inne perspektywy, uczą się porozumiewać w sposób serdeczny, rozwiązywać konflikty. Oto kilka naszych propozycji ćwiczeń:

 • zabawy w robienie min do lusterka do wypowiedzianego przez nauczyciela zdania, np. „Kuba dostał wspaniałą zabawkę od cioci”, „Woda jest pomarańczowa”, „Kasia stłukła sobie kolano” …
 • zabawy w niewerbalne pantomimiczne okazywanie własnych uczuć w trakcie muzyki na hasło nauczyciela, np. „Jestem radosny”, „ Jestem zaciekawiony”…
 • masażyki – „rysowanie” treści czytanego przez nauczyciela wiersza na plecach kolegi, koleżanki
 • inscenizacje z użyciem pacynek, kukiełek z udziałem dzieci o różnej tematyce,  np. Rozwiązywanie sporów.

 Wartości

Na spotkaniach z etyki rozmawiamy z dziećmi na tematy dotyczące m.in. miłości, zaufania, współpracy, zła i dobra, empatii… Czasem poruszamy trudne tematy jak strata, choroba – pomagają nam w tym pacynki, lalki, książeczki, słuchowiska radiowe i bajki terapeutyczne.

Zapoznajemy również każde dziecko z zasadami panującymi w naszym Centrum:

 • życzliwości
 • szacunku do siebie i innych
 • współpracy i wzajemnej pomocy

 Profilaktyka logopedyczna

W trakcie całodniowego pobytu dziecka w naszej placówce na bieżąco weryfikujemy kształtowanie się mowy dziecka. Dbamy, aby u dzieci wyrabiał się odpowiedni sposób oddychania nosem, właściwy sposób gryzienia i połykania pokarmów. Ćwiczymy słuch, rozróżnianie dźwięków, wymawianie głosek i sylab. Proponujemy dzieciom gimnastykę buzi i języka, wierszyki i piosenki logopedyczne oraz ćwiczenia oddechowe. Otaczamy dzieci dodatkową uwagą, jeśli następuje taka potrzeba.

Zajęcia rytmiczno – muzyczne

Podczas zajęć z elementami rytmiki, tańców i muzykoterapii przede wszystkim rozluźniamy mięśnie, dajemy upust emocjom, odprężamy się. Spotkania z rytmiką przewidują zabawy ruchowe w rytm dźwięków wysokich i niskich, szybkich i wolnych… Czasem zamykamy oczy i wsłuchujemy się w słowa piosenki lub w melodię poruszając się swobodnie po sali, czasem skaczemy, klaszczemy, obracamy się i wirujemy jak młynek. Uczymy się tańczyć w parze, wystukiwać i wyklaskiwać rytm, wyczuwać dynamikę i tempo dźwięków. Gramy na instrumentach perkusyjnych i na keyboardzie oraz dużo śpiewamy. Spotkania z muzyką klasyczną na wesoło przewidziane są w celu zapoznania dzieci z utworami znanych kompozytorów, o których dzieci pokrótce dowiadują się jak wyglądali i żyli. Dzieci zapoznawane są z podstawowymi krokami walca, marsza i innych utworów.

Zajęcia relaksacyjne

Dzięki tym zajęciom dzieci poznają możliwości własnego ciała, uczą się panowania nad nim oraz nabywają umiejętność opisywania go. Uświadamiając sobie władzę, jaką posiadają nad swym ciałem, uczą się kontrolować własne ruchy i gesty, co ułatwia im koncentrację uwagi, słuchanie innych osób, skupianie się na codziennych czynnościach. Koncentracja na jednym ze zmysłów uspokaja i odpręża dziecko. Pozwala to uniknąć nadmiernego pobudzenia. Spotkania relaksacyjne umożliwiają lepsze radzenie sobie z nadmiarem bodźców dochodzących z zewnątrz w codziennych sytuacjach.

Zajęcia są prowadzone w kojącej i odprężającej atmosferze, najczęściej na leżąco na wygodnych i miękkich materacach. Głowa dziecka leży na poduszce, a dziecko przykryte jest kocem, co umożliwia też zaśnięcie. W pomieszczeniu z przygaszonym światłem w trakcie spokojnej muzyki, bądź podczas czytania bajki, skupiamy się na poszczególnych częściach ciała, wsłuchujemy we wrażenia i odczucia związane w napinaniem i odprężaniem poszczególnych mięśni. Koncentrujemy się na oddechu, wrażeniach dotykowych, zapachowych, słuchowych. W spokojnej aurze wyciszamy całe ciało.

Zabawy ruchowe

Dzieci na zajęciach ruchowych rozciągają mięśnie, dotleniają umysł i usprawniają funkcjonowanie całego ciała. Organizmy dzieci otrzymują odpowiednie bodźce w celu harmonijnego wzrostu, rozwoju i zdrowia. Gimnastyka daje możliwość szaleństw, ale też uczy dokładnego odtwarzania ruchów, kontroli nad własnym ciałem i pewnego wysiłku.

Zajęcia rozwijające orientację przestrzenno – ruchową metodą Weroniki Sherborne służą wyrażaniu emocji i uczuć, pomagają docenić bliskość drugiego człowieka.

W trakcie zajęć nie ma rywalizacji i współzawodnictwa, a ćwiczenia są radosną zabawą dzieci, które nabywają umiejętności używania siły i delikatności. Dużo tu pochwał, humoru, bazowania na mocnych stronach dziecka, spontaniczności i dobrym wzajemnym kontakcie z nauczycielem. W większości zajęcia prowadzone są na dywanie.

Na zajęciach witamy się różnymi częściami ciała, np. łokciami, kolanami, turlamy się, tulimy, chodzimy dziwnymi krokami, kołyszemy się nawzajem…. Kończymy zajęcia wyciszeniem, podziękowaniem za wspólną zabawę, uśmiechem i podaniem sobie dłoni.

Dziecięce masażyki wg prof. Marty Bogdanowicz

Dotyk i ruch są dla dzieci źródłami wiedzy o otoczeniu. Głaskanie, przytulanie, gładzenie są dzieciom potrzebne, aby czuły się bezpiecznie i dobrze. To daje im informację o tym, że są akceptowane i że są częścią świata, a ponadto rozbudza ciekawość oraz daje motywację poznawania otoczenia. W trakcie masażyków, podczas spokojnego czytania bajek i wierszyków, nauczyciel tworzy atmosferę spokoju i wyciszenia.

Plastyka

Zajęcia plastyczne rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne,  uczą cierpliwości, usprawniają motorykę małą – przygotowują rączki dziecka między innymi do późniejszej nauki pisania, koordynację wzrokowo – ruchową, ale przede wszystkim pomagają uwierzyć we własne siły i podnoszą poczucie własnej wartości.

Na tych zajęciach dzieci rysują, modelują w plastelinie, ciastolinie, masie solnej, malują na folii, same robią zabawki, robią figurki wykorzystując technikę origami, ozdabiają ramki na zdjęcia, wyklejają, wydzierają, robią ozdoby okazjonalne, malują palcami, rysują świecą, węglem, pastelami, robią kolaże przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów, wykonują prace z włóczek, szmatek, makaronów, kasz…